درباره

به یاری پرودگار متعال با حدود یک دهه تجربه در زمینه ساخت صنایع استیل و تجهیز آشپزخانه های صنعتی و بیمارستانی سراسر کشور  و با تلفیق علم و تجربه در خدمت دوستان گرامی میباشیم.

شرح فعالیت :

طراحی چیدمان اولیه  بصورت دو بعدی 

پیش نویس تجهیزات مورد نیاز به تفکیک ارزش کالایی و مصارف مورد نیاز

طراحی سیستم تاسیساتی دو بعدی مورد نیاز

پیش نویس و تهیه مصارف  گاز و برق و آب و فاضلاب بهمراه جا نمایی در نقشه و محل پروژه بصورت حضوری و غیر حضوری

مشاوره در زمینه تهویه بصورت تخصصی 

ساخت  تجهیزات  بر اساس پروژه مورد نظر و سفارش

تجهیز کامل پروژه

تعمیر سرویس و نگهداری دوره ای